List odmowny

List odmowny – (nazywany również: „Otkaznoje Pismo”) dokument jest wydawany dla produkcji, która nie podlega obowiązkowej certyfikacji. Istnieją dwa rodzaje „Listów odmownych”:

  • Dla handlu
  • Dla organów celnych

Dla handlu:

„List odmowny” wydaje organ po procesie certyfikacji. Odpowiedź jest w formie pisemnej, która informuje, że dany „produkt nie wchodzi w zakres produktów, towarów i usług, które podleją obowiązkowej certyfikacji, i jest wspierany przez odniesienie do odpowiedniego artykułu prawa.
„List odmowny” wydany na papierze firmowym organu poświadczony dodatkowo pieczęcią organu certyfikacji, który wydał ten dokument.

Dla organów celnych:

List odmowny WNIIS- . Dla wystawienia takiego listu potrzebna jest faktura oraz kontrakt na dostawę. List odmowny WNIIS jest wymagany w przypadku, gdy nie jest jasne, czy produkty te podlegają obowiązkowej certyfikacji, czy nie. Ta informacja może być wymagana  przez organy celne czy organizacje kontroli.
„Listy odmowny” WNIS wydane przez Wszechrosyjski Naukowo-badawczy Instytut Certyfikacji (WNIIS).

Do uzyskania potrzebne następujące dokumenty:

  1. Umowy na dostawę towarów ;
  2. Faktura;
  3. Opis produktu z wyglądu;

Aby uzyskać poradę w sprawie procedury, kosztów czy innych dokumentów, proszę skontaktować się z nami pod numerem + 48 500 053 060

Chcesz wiedzieć, ile kosztuje certyfikacja? Masz pytania? Napisz do nas!

[contact-form-7 404 "Not Found"]