Eksport do Rosji – Deklaracja celna do Rosji

eksport do RosjiWschodnie rynki zbytu są bardzo atrakcyjne dla Polaków, ponieważ część z nich jest nienasycona i nasze rodzime produkty sprzedają się tam doskonale. Największym tego typu rynkiem zbytu w kierunku wschodnim jest Federacja Rosyjska, a więc największy kraj na świecie, posiadający 140 milionów zamieszkujących ją osób. Sprzyja to eksportowi towarów i to nie tylko do największych miast, takich jak Moskwa czy Sankt Petersburg, ale również tych mniej znanych. Wysyłaniu towarów do tego kraju sprzyja również fakt, że posiada jedną z największych gospodarek świata, a tamtejsza siła nabywcza jest na 7 miejscu w skali globu.

Eksport do Rosji – zawsze opłacalny

Jakie są powody tego, że polscy producenci decydują się podążyć w kierunku wschodnim i wybierają eksport do Rosji? Największe znaczenie ma w tym przypadku ogromny rynek zbytu, który wielokrotnie przekracza inne popularne w Polsce, jak np. Skandynawię. W przeciwieństwie do bogatych krajów europejskich i przesycenia rynków niemieckiego, włoskiego czy francuskiego, ten za naszą wschodnią granicą wciąż jest nienasycony.

Producenci znajdują coraz to więcej nisz, gdzie mogą skutecznie funkcjonować i eksportować, a tamtejsza ekonomia cały czas równomiernie się rozwija, w związku z czym potrzebuje produktów „z zewnątrz”. Poza kryzysowym dla całego świata rokiem 2009, tamtejsze PKB utrzymuje się na poziomie kilkuprocentowym, a ten dynamiczny rozwój sprzyja inwestowaniu i wysyłaniu produktów za granicę. Bardzo popularnymi produktami wysyłanymi do Rosji są artykuły rolno-spożywcze, ponieważ rolnictwo stanowi jedynie 5 procent całego PKB (dominują tutaj usługi na poziomie 60 procent i przemysł – 35 procent).

Rynki Wschodnie

Rynki Wschodnie uznawane są za przyszłościowe i polski eksport do Rosji cały czas rośnie – w 2010 roku wzrósł np. o 25 procent, a stanowi jedynie 3-5 procent ogólnego importu rolno-spożywczego w tym kraju. Jest to najlepszy dowód na ogrom możliwości, jakie posiadają w tym zakresie polscy producenci. Oprócz tego ogromną popularnością na rosyjskim rynku cieszą się rodzime urządzenia mechaniczne, elektryczne, pojazdy nieszynowe, tworzywa sztuczne czy kosmetyki. Na drugim biegunie znajdują się z kolei rudy metali, tkaniny oraz ryby.

Aby podjąć skuteczną współpracę z podmiotami rosyjskimi i z powodzeniem eksportować do Rosji, warto skorzystać z fachowych porad i dowiedzieć się jak najwięcej na temat tego rynku. Jest to konieczne ze względu na różnice kulturowe i handlowe jakie oddzielają Wschód od Zachodu, a także odmienność przepisów czy umów. Do eksportu wielu produktów są potrzebne dokumenty m.in konieczność posiadania certyfikatów, świadectw i zezwoleń, które wydają specjaliści, tacy jak my. Jesteśmy do Państwa dyspozycji jeżeli chodzi o procesy certyfikacji, zrozumienie tamtejszych przepisów, wymagań i oczekiwań. Deklaracja celna do Rosji, to niezbędne dokumenty do eksportu towarów. Przeprowadzamy analizy asortymentu pod kątem certyfikacji, wdrażamy w życie cały ten proces i dajemy możliwość zdobywania dalekich rynków wszystkim chętnym przedsiębiorcom.

Certyfikaty w Rosji to:

Aby uzyskać poradę w sprawie procedury, kosztów czy innych dokumentów, proszę skontaktować się z nami pod numerem+ 48 500 053 060 

Chcesz wiedzieć, ile kosztuje certyfikacja? Masz pytania? Napisz do nas!