Certyfikat EAC

certyfikat eac

Czym jest certyfikat EAC?

Wydawany przez Komisję Unii Celnej certyfikat EAC jest dokumentem potwierdzającym zgodność produktu z normami i standardami jakości i bezpieczeństwa obowiązującymi na rynkach Państw należących do Unii Celnej, czyli Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Armenii i Kirgistanu. Ujednolicenie przepisów prawnych pozwoliło na stworzenie spójnych dyrektyw, a tym samym – wyznaczenie bardzo precyzyjnych wymogów dotyczących określenia jakości produktów. Jest to niezwykle istotne dla przedsiębiorców, producentów oraz sprzedawców otwartych na szeroko rozumianą wymianę handlową z Kazachstanem, Białorusi, Rosją, Kirgistanem bądź Armenią. By jednak mogła się ona okazać możliwa i co najważniejsze – owocna – niezbędne jest spełnienie określonych wymogów formalnych. Certyfikat EAC jest ważnym, w świetle obowiązującego na terenie Unii Celnej prawa, dokumentem potwierdzającym tę zgodność, dzięki czemu umożliwia  realizację transakcji handlowych, w tym także dostaw na teren wyżej wymienionych krajów.

Dlaczego warto?

Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu EAC pozwala producentom i sprzedawcom uniknąć konieczności ubiegania się o uznanie zgodności produktu z przepisami i normami bezpieczeństwa dla każdego kraju należącego do Unii Celnej z osobna. Skraca to więc czas przygotowywania wszelkich formalności, jak również pozwala ograniczyć koszty takich działań. Należy podkreślić, że certyfikat EAC a CE , to dwa certyfikaty mające podobną funkcjonalność, lecz ten pierwszy jest prawomocny na terenie unii celnej, a drugi na terenie unii europejskiej. Dodatkowo istnieje także certyfikat Gost r, który jest prawomocny tylko na terenie Rosji.

W zależności od trybu, w którym złożony zostanie wniosek – dokument zgodności wydawany jest przez Komisję na okres roku, 3 lub 5 lat. Ostateczna ważność uzależniona jest od wielu czynników – m.in. specyfikacji samego produktu oraz tego, czy certyfikacji podlega seria artykułów czy też partia produkcyjna. Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż jednorazowe działania pozwalające uzyskać dokument zgodności dają możliwość długotrwałego planowania dystrybucji towarów na terenie Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu oraz Białorusi. Z perspektywy producenta i sprzedawcy, uzyskanie certyfikatu EAC dla danego produktu lub serii produktów wiąże się z wymiernymi korzyściami – tak wizerunkowymi, jak i ekonomicznymi. Wśród najważniejszych wymienić należy:

  • przyspieszenie i dynamizacja transakcji handlowych w obszarze międzynarodowym (z państwami członkowskimi Unii Celnej) – ograniczenie formalności celnych do minimum, a tym samym usprawnienie działań eksportowych;
  • mniejsze koszty oraz krótszy czas wprowadzania nowych produktów na rynki rosyjskie, kazachskie i białoruskie (nie ma konieczności dokonywania osobnych audytów i certyfikacji dla każdego z tych krajów);
  • przyspieszenie obrotu towarowego, co ma znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorstwa oraz jego międzynarodowe kontrakty;
  • możliwość budowania pozytywnego wizerunku marki (wizerunek producenta dostarczającego produkty zgodne z restrykcyjnymi standardami bezpieczeństwa, oraz wyróżniające się wysoką jakością potwierdzoną – potwierdzeniem jest certyfikat EAC).

Jak przygotować się do procedury certyfikacji?

Zgłoszenie produktu do procedury powinno być poprzedzone odpowiednimi czynnościami formalnymi i – co najważniejsze – skompletowaniem obligatoryjnej dokumentacji wymaganej w trakcie oceny zgodności artykuły z obowiązującymi normami. Naszym Klientom radzimy przygotowanie m.in. następujących dokumentów:

  • wniosku z pełnymi danymi producenta,
  • szczegółowego opisu technicznego produktu (opis zewnętrzny wraz z załączoną dokumentacją zdjęciową oraz instrukcja obsługi – szczególnie ważne w przypadku urządzeń elektronicznych),
  • wykaz certyfikatów, które zostały już nadane danemu produktowi, bądź też serii produktów,
  • kopie umów regulujących kierunek eksportu – określające m.in. odbiorcę produktów wprowadzanych na rynek.

Dopiero uzyskanie certyfikatu EAC upoważnia producenta i sprzedawcę do wprowadzenia na rynek danego artykułu bądź też serii produktów oraz realizowania płynnego jego obrotu na terenie państw należących do Unii Celnej. Sprawne i przede wszystkim zgodne z obowiązującymi dyrektywami przeprowadzenie oceny produktu pozwoli nie tylko zdobyć odpowiednią dokumentację upoważniającą do takiego działania handlowego, ale przede wszystkim pozwoli ograniczyć koszty, które bardzo często wiążą się z przeciągającymi się procedurami oraz formalnościami wymagającymi stałego uzupełnienia. Współpraca z ekspertami w tej kwestii pozwoli Państwu uniknąć nieprzewidzianych problemów oraz w możliwie jak najkrótszym czasie zdobyć dokumentację uprawniającą do wprowadzenia towaru na rynek wschodni (państwa Unii Celnej).

Chcesz wiedzieć, ile kosztuje certyfikacja? Masz pytania? Napisz do nas!